پلتفرم ایرانی بیا کلاس آنلاین،کنفرانس تصویری،کنفرانس صوتی،آزمون آنلاین،اشتراک فایل ،چت
 • بیا کلاس زنده اولین پلتفرم ایرانی کلاس مجازی ایران-تبریز(پشتیبانی24ساعته)
  کلاس آنلاین 1000نفرهمزمان،کنفرانس تصویری و صوتی500نفر همزمان
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 6
  Image 7
  Image 8
  Image 9
  Image 10
 • سیستم حضور غیاب آنلاین،چت همزمان ،گفتگوی همزمان درکلاس TA
  اشتراک گذاری فایل وصحبت با مدرس در کلاس آنلاین
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 5
  Image 9
  Image 10
 • Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 5
  Image 5
  اشتراک فایل با مدرس و هم کلاسیها
  صحبت زنده با مدرس و هم کلاسیها
آموزشکاه مجازی بیا کلاس آنلاین،کنفرانس تصویری،کنفرانس صوتی،آزمون آنلاین،چت---این پلتفرم ایرانی در اینترنت ملی ثبت شده و با نصف بهاء محاسبه می شود
برنامه کلاسهای(زنده)-شروع شده ودرحال پخش زنده است!!!توجه:مبلغ 0یعنی کلاس رایگان است
 
برنامه کلاسهایی که تا چند روز آینده شروع خواهد شد
نام مدرسجلسه وعنوان کلاستاریخ وساعت شروع کلاس
مسعود طیارپخش زنده کلاس رایگان1398/12/18ساعت:22

کلاسهای ضبط شده بیا کلاس

خرید فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین

بیا کلاسهای زنده

پخش زنده کلاسهای درس بهترین استادان ایران

آزمون آنلاین

آزمونهای آنلاین بعد از آموختن آنلاین

بيا کلاس زنده اولين آموزشگاه مجازي ايران ،کلاس آنلاين وآزمون آنلاين دراينترنت ملی و محاسبه با اينترنت نصف قيمت 1396-1399